Archiwum

Grant rektorski: Radioteleskop
Koordynator: Aleksandra Olejak

Koło Naukowe Fizyków realizuje projekt pt. „Radioteleskop”. Jest to długofalowy projekt którego celem jest stworzenia urządzenia do obserwacji nieba w zakresie promieniowania mikrofalowego linii widmowej wodoru.

Radar
Koordynator: Arkadiusz Gertych

Projekt zakłada budowę radaru działającego na częstotliwości 2.4 GHz. Dzięki urządzeniu możliwe będą pomiary odległości od obiektów, prędkości poruszających się pojazdów oraz obrazowanie SAR.