Archiwum

Ferrofluid
Ferrofluid to substancja o właściwościach możliwie zbliżonych do cieczy, która w odróżnieniu od typowych cieczy jest w warunkach pokojowych dobrym paramagnetykiem i ulega silnej polaryzacji magnetycznej w obecności zewnętrznych pól magnetycznych. Wbrew swojej nazwie ferrofluid nie wykazuje właściwości ferromagnetycznych, gdyż nie zachowuje pozostałości magnetycznej po usunięciu pola magnetycznego. Przygotowywana jest już kolejna generacja naszych próbek ferrofluidu:)

Koordynator: Przemek Michalski.
Generator Figur Chladniego
Autorzy: Arkadiusz Gertych, Maciej Jakubczak

Figury Chladniego to kształty pojawiające się na płytce do której przesłano fale dźwiękową wytwarzając w niej falę stojącą. Dla różnej geometrii płytki jak i różnej częstotliwości pobudzenia możemy uzyskać różne kształty.

Grant Rektorski 2008 - Chaos
Grant "Parametryczne Wahadło Magnetyczne", koordynator Tomasz Bukowski. Głównym celem było jest zbudowanie układu pomiarowego, który będzie demonstrował zjawisko przejścia z ruchu harmonicznego w ruch chaotyczny oraz pozwalał precyzyjnie zarejestrować – a później analiza tego przejście.

Opis grantu: pobierz
Grant Rektorski 2009 - Nadprzewodniki
Grant pod kierunkiem mgr inż. Tomasza Pietrzaka, którego efektem było otrzymanie wysokotemperaturowych nadprzewodników YBA2CU3O7.

Sprawozdanie z grantu: pobierz
Grant Rektorski 2010 - Bezzałogowa Sonda Głębinowa
Projekt koordynowany przez Izę Włodarską, którego celem była budowa bezzałogowej sondy głębinowej, zdolnej przesyłać obraz i dokonywać pomiarów kilkadziesiąt metrów pod powierzchnią wody.

Sprawozdanie z grantu: pobierz
Lewitator
Lewitator to prosty układ elektromagnesu, diody laserowej, fotodiody i układu różniczkującego, które razem sprawiają, że małe obiekty "lewitują", tzn. zawisają w powietrzu...

Twórca: Artur Broda.
RTG Tape
Zjawisko świecenia się przesuwających i stykających się powierzchni znane jest jako tryboluminescencja. Widmo generowanych fal może wykraczać daleko poza zakres widzialny, sięgając zarówno do zakresu promieniowania X jak i radiowego. Okazuje się, że podczas rozwijania w próżni taśmy klejącej powstaje promieniowanie rentgenowskie!

Twórcy: Dariusz Aksamit i Artur Broda.
Sprawozdanie: pobierz (950 kB)
Licznik Geigera
Koordynator: Angelika Samson

Koło Naukowe Fizyków buduje licznik Geigera-Müllera dla Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Na chwilę obecną istnieje działający prototyp (sygnalizuje rozpady za pomocą świecenia). W planach jest dalsza rozbudowa, m.in. o możliwość prezentacji liczbowej wartości natężenia promieniowania.
Wahadełka 2.0
Autorzy: Arkadiusz Gertych, Anna Wróblewska

Pokaz przedstawia serie 12 wahadełek różniących się między sobą wyłącznie długościami nici. Starannie policzona różnica w okresach drgań każdego z wahadeł sprawia, iż w trakcie kolejnych wychyleń seria wahadeł układa się w zmieniające się wzory.
Filmik z projektu możesz obejrzeć tutaj: Fale z wahadeł

Grant Rektorski 2012 - Ferrofluid - otrzymywanie, charakteryzacja i możliwości wdrożeniowe
Koordynator: inż. Przemysław Michalski

Celem projektu było otrzymanie stabilnej postaci ferrofluidu - substancji zaliczanej do "cieczy inteligentnych". Ferrofluid składa się z nanometrowych cząstek magnetytu zawieszonych w roztworze. Otrzymaną ciecz przebadano używając różnych metod charakteryzacji ciała stałego.

Opis grantu: pobierz
Sprawozdanie z grantu: pobierz
Ciecz nienewtonowska
Autorzy: Kornelia Ufniarz, Małgorzata Żebrowska

Ciecz nienewtonowska to połączenie skrobi ziemniaczanej z wodą. Położona na drgającej membranie głośnika formuje się w różne kształty zależne od częstotliwości drgań.

Grant Rektorski 2011 - Kompleksowa analiza sygnałów z ciała człowieka z tworzeniem interfejsu mózg-komputer
Koordynator: mgr inż. Dariusz Aksamit

Celem projektu jest umożliwienie zbierania, analizowania i archiwizowania różnorodnych danych opisujących stan i zachowanie człowieka – od analizy widmowej jego mowy po badanie zmienności napięć elektrycznych indukowanych na powierzchni czaszki przez pracujący mózg (analiza EEG, tj. elektroencefalograficzna).

Opis grantu: pobierz
Sprawozdanie z grantu: pobierz
Balon stratosferyczny
Koordynator: Przemysław Dzięgielewski

Koło Naukowe Fizyków zrealizowało projekt pt. „Balon stratosferyczny”, którego celem był pomiar kilku wielkości fizycznych, znacząco innych na powierzchni Ziemi oraz w stratosferze. Zadaniem balonu było również osiągnięcie możliwie największej wysokości lotu i zebranie materiału wizualnego z lotu w postaci zdjęć lub nagrania.

Członkowie Koła pracowali nad stworzeniem układów, które mierzyły: wartość dawki pochłoniętej promieniowania gamma, natężenie promieniowania UV w zależności od wysokości, zmiany ciśnienia i temperatury, zanieczyszczenie atmosfery i wartość współczynnika załamania w zależności od gęstości powietrza.
Pulsometr
Koordynator: Robert Chudek

Pulsometr to urządzenie zdolne do przebadania rytmu pracy serca ludzkiego oraz dające możliwość wyznaczenia pulsu. Prototyp tego urządzenia zaprezentowany był na JTD, jednak w toku prac uległ on kilkukrotnym ulepszeniom.
KNF organizatorem XI Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Fizyków
W roku 2012 naszemu Kołu przypadł zaszczyt organizacji 11. edycji Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Fizyków.

W dniach 15-18 listopada 2012 r. gościliśmy studentów fizyki i kierunków pokrewnych z kół naukowych działających przy uczelniach z całej Polski.

XVII Piknik Naukowy
Koordynator: Damian Michalik

Jak co roku, nasze Koło prezentowało się podczas Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Jest to jedna z największych imprez tego typu w Europie (ostatnio uzyskała patronat Komisji Europejskiej).

15 czerwca odbyła się już 17 edycja - tym razem na Stadionie Narodowym. Tegoroczny motyw to "Życie". Zaprezentowaliśmy publiczności zagadnienia szeroko pojętej analizy zmysłów takich jak: smak, słuch, wzrok, a także mechanikę ruchu człowieka i właściwości jego mowy (oczywiście od strony fizycznej). Dodatkowo zaprezentowaliśmy fantom do badań za pomocą rezonansu magnetycznego i pulsoksymetr.

Więcej: tutaj.