Archiwum

Członkowie Koła
Arkadiusz Gertych
inż. Arkadiusz Gertych
Prezes Zarządu

Adres e-mail: arkadiusz.gertych@knf.pw.*
Rok studiów: 1 (mgr)
Specjalizacja: Nanostruktury
W KNF od: 8 marca 2013
Działalność:Koordynator stanowiska na targach KONIK 2013, uczestnik "Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha" (2013),uczestnik Białołęckiego Uniwersytetu Dzieci (2011 i 2012) oraz Uniwersytetu Dzieci(2013), uczestnik XVI i XVII Pikniku Polskiego Radia i CNK, uczestnik festiwalu "Jak to działa - Fotonika"(2013) oraz Festiwalu Nauki Małego Człowieka(2013), uczestnik "Programu Wakacyjnych Projektów Badawczych"(2013), prowadzący zajęcia w programie "Młody Nobel"(2011).
brak!
Dorota Mieczkowska
Członek Zarządu - Sekretarz
Zespół do spraw Promocji

Adres e-mail: dorota.mieczkowska@knf.pw.*
Rok studiów: 2
W KNF od: 16 października 2014
Działalność: W edycji
Maciej Jakubczak
inż. Maciej Jakubczak
Członek Zarządu - Skarbnik
Opiekun Sympatyków i Nowych Członków
Adres e-mail: maciej.jakubczak@knf.pw.*
Rok studiów: 1 (mgr)
Specjalizacja: Fizyka i technika jądrowa
W KNF od: 26 października 2013
Działalność: Uczestnik XI OSKNF (2012), Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha (2013), XVII i XVIII Pikniku Polskiego Radia i CNK (2013, 2014), Festiwalu Nauki Małego Człowieka (2013), Drzwi Otwartych PW (2013, 2014), Programu Wakacyjnych Projektów Badawczych (2013) oraz Dnia Nauki (2013). Pomocnik podczas DRIP-XV (2013).
brak!
inż. Klaudia Żerańska
Przewodnicząca Komisji Regulaminowej
Zespół do spraw Promocji

Adres e-mail: klaudia.zeranska@knf.pw.*
Rok studiów: 1 (mgr)
Specjalizacja: Nanostruktury
W KNF od: 8 marca 2013
Działalność:Uczestniczka festiwalu "Jak to działa - Fotonika"(2013), uczestniczka "Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha"(2013), uczestniczka XVII Pikniku Polskiego Radia i CNK, uczestniczka pokazów w szkole w Radomiu.
Przemysław Dzięgielewski
inż. Przemysław Dzięgielewski
Członek Komisji Regulaminowej
Opiekun Obserwatorium

Adres e-mail: przemyslaw.dziegielewski@knf.pw.*
WWW: http://www.knf.pw.edu.pl/~przdzi/
Rok studiów: 2 (mgr)
Specjalizacja: Ekologiczne źródła energii
W KNF od: 25 października 2011
Działalność: Koordynator stanowiska na Festiwalu Nauki Małego Człowieka 2011 oraz warsztatów "Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha" (2012), uczestnik: XV i XVI Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, Pikniku im. Marii Skłodowskiej-Curie (pomiar stężenia radonu w powietrzu glebowym), Pikniku Ekologiczno-Naukowego "Nie trać energii - przełącz się z nami na tryb oszczędny", Drzwi Otwartych PW 2011, pokazów z okazji otwarcia laboratorium w CNK oraz szkolenia KNF/WRS 2012, uczestnik warsztatów "Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha" (2013), uczestnik Festiwalu Nauki Małego Człowieka (2012 i 2013), koordynator projektu naukowego "Balon stratosferyczny", uczestnik konferencji "Astrofizyka i Kosmologia" na UJ w Krakowie(2013), uczestnik festiwalu "Jak to działa - Fotonika" (2013), inicjator cyklu wykładów z astronomii dla studentów Wydziału Fizyki PW, wychowawca i współtwórca warsztatu z astronomii i optyki na Letnim Obozie PW w Miętnem(2013), członek Komisji Regulaminowej (2013),koordynator projektu "Pokazy dla licealistów" organizowanych przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy, wychowawca i twórca warsztatu z astronomii i optyki oraz matematyki w fizyce na Letnim Obozie PW w Polańczyku (2014), prowadzący warsztaty z astronomii w ramach Techno-warsztatów. Członek Zarządu kadencji 2013/2014.
Przemysław Michalski
mgr inż. Przemysław Michalski
Adres e-mail: pmichalski@knf.pw.*
Rok studiów: 1 (doktoranckie)
Specjalizacja: Ekologiczne źródła energii
W KNF od: 20 października 2009
Działalność: Koordynator Grantu Rektorskiego 2012 (otrzymywanie i charakteryzacja ferrofluidu), uczestnik III i IV semestru oraz koordynator V, VI i VII semestru Uniwersytetu Dzieci, uczestnik i przygotowujący pokazy na XIV, XV i XVI Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, uczestnik Naukowego Lata na Politechnice (2010), targów KONIK (2011, 2012), festiwalu "Jak To Działa?" (2010), Festiwalu Nauki Małego Człowieka (2012), Drzwi Otwartych Politechniki Warszawskiej (2011, 2012), festiwalu "Fizyka Wokół Nas". Uczestnik III Szkoły Energetyki Jądrowej w Gdańsku, Szkoły Fizyki Ciała Stałego INTiBS PAN we Wrocławiu, nauczyciel fizyki i wychowawca kolonijny na "Koloniach Małego Dextera" z Biurem Usług Turystycznych, wykładowca Białołęckiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz w X LO w Warszawie, organizator i prowadzący seminarium z podstaw systemu LaTeX, prowadzący warsztatów w ramach Forum Nauczycieli "W kręgu światła", uczestnik i współorganizator szkolenia KNF/WRS 2012, członek Zarządu kadencji 2011/2012, 2012/2013, członek Komitetu Organizacyjnego XI OSKNF. Uczestnik warsztatów "Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha", przygotowanie i prowadzenie TECHNO-warsztatów (elektromagnetyzm). Delegat do Rady Wydziału (2012), przygotowanie kilku tekstów promujących Koło oraz wniosku do konkursu "Koło roku" organizowanego przez ruch studencko-doktorancki "StRuNa", koordynator projektu "Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu"(2013), koordynator Uniwersytetu Dzieci "Dlaczego jabłko spadło Newtonowi na głowię"(2012), organizator wyjazdów do szkoły do Pułtuska, wychowawca na Letnim Obozie PW, organizator spotkań dla studentów z pracownikami naukowymi Wydziału Fizyki,uczestnik konferencji "Nowoczesne metody doświadczalne w fizyce, chemii i inżynierii III" w Lublinie (2012) oraz XII OSKNF w Krakowie(2013),organizator wykładów z podstaw systemu LaTeX(2013).
Angelika Samson
inż. Angelika Samson
Adres e-mail: angelika.samson@knf.pw.*
Rok studiów: 2 (mgr)
Specjalizacja: Fizyka i technika jądrowa
W KNF od: 8 marca 2011
Działalność: Udział w Uniwersytecie Dzieci (2011, 2012) Udział w Festiwalu JTD 2010 (model Tokamaka). Koordynacja przygotowań KNF do Drzwi Otwartych PW 2011. Uczestnik akcji Dziewczyny na Politechniki, XV Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, Festiwalu "Fizyka Wokół Nas", targach KONIK (2011). Pokazy podczas konferencji "SSI-18 International Conference on Solid State Ionics", konferencja FUMAT2011. Uczestniczka X OSKNF w Poznaniu. Koordynacja warsztatów w ramach projektu "Młody Nobel". Uczestniczka pokazów z okazji otwarcia laboratorium w CNK, uczestniczka warsztatów "Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha". Członek Komitetu Organizacyjnego XI OSKNF. Koordynatorka TECHNO-warsztatów (2012), przygotowanie stanowiska oraz udział w Festiwalu Nauki Małego Człowieka (2012), uczestniczka Grantu Rektorskiego "Ferrofluid – otrzymywanie, charakteryzacja i możliwości wdrożeniowe" (2012), uczestniczka XVII Pikniku Polskiego Radia i CNK, uczestniczka projektu naukowego "Balon stratosferyczny"(2013), twórczyni licznika Geigera-Mullera dla Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie.
Dariusz Aksamit
mgr inż. Dariusz Aksamit
Adres e-mail: dariusz.aksamit@knf.pw.*
Rok studiów: 3 (doktoranckie)
Specjalizacja: Fizyka Jądrowa
W KNF od: 25 października 2007
Działalność: Koordynator projektu DUdY, uczestnik 12.-15. Pikniku Naukowego PRiCNK oraz V i VI edycji festiwalu "Fizyka wokół nas", Festiwalu Nauki Małego Człowieka 2011, obsługa stanowiska KNF na Ogólnopolskim Dniu Fizyka na UW oraz na 5. targach KONIK, delegat do Rady Kół Naukowych 2008/2009 (koordynator Uniwersytetu Dzieci na Politechnice, współorganizator Seminarium Puli na Projekty Naukowe, Członek Komisji ds. Regulaminu Puli nPN), Wiceprzewodniczący Rady Kół Naukowych (2009), trener na szkoleniu RKN (2010), wciągnął KNF w "Naukowe Lato na Politechnice" i na "Letnią Szkołę Politechniki", gdzie prowadził zajęcia (2012 i wcześniej). Wychowawca i prowadzący warsztaty podczas LSPW 2011. Prowadzący warsztaty dla UD w Moskwie, prowadzący pokazy o wyporności dla UD. Organizator seminariów wprowadzających do LabView i płytek drukowanych dla KNF. Uczestnik projektu "Fantom dla rezonansu magnetycznego" z Puli nPN. Koordynator Grantu Rektorskiego 2011. Dawny Opiekun Pomieszczenia KNF. Członek Zarządu kadencji 2010/2011. Koordynator pokazów z okazji otwarcia laboratorium w CNK. Prowadzący i twórca scenariuszy na TECHNO-warsztaty, prowadzący zajęć z elektroniki. Przygotowanie merytoryczne i prowadzenie zajęć w ramach II Szkolenia KNF/WRS. Uczestnik warsztatów w ramach "Akademii Wynalazców" im. Roberta Boscha, przygotowanie i prowadzenie warsztatów w ramach Forum Nauczycieli "W kręgu światła", członek Komitetu Organizacyjnego XI OSKNF, prowadzący szkolenie KNF/WRS. Finalista krajowy konkursu FameLab 2012.
brak!
inż. Robert Chudek
Członek Komisji Regulaminowej
Adres e-mail: robert.chudek@knf.pw.*
Rok studiów: 2 (mgr)
Specjalizacja: Optoelektronika
W KNF od: 23 października 2012
Działalność: Koordynator festiwalu "Jak to działa- Fotonika" oraz projektu "Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu"(2013), twórca pulsometru na XVII piknik Polskiego Radia i CNK, uczestnik targów KONIK 2012, uczestnik "Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha" (2013), twórca pulsoksymetru, opracował szybką i skuteczną metodę wytrawiania płytek drukowanych, delegat do RKNu (2012/2013), uczestnik prac nad nową formułą przyznawania dofinansowania z Puli na Projekty Naukowe RKN, organizator wykładów "Podstawy projektowania układów elektronicznych".
brak!
inż. Marta Koziarska
Adres e-mail: marta.koziarska@knf.pw.*
Rok studiów: 2 (mgr)
Specjalizacja: Optoelektronika
W KNF od: 05 marca 2012
Działalność: Uczestniczka Drzwi Otwartych PW (2011, 2012) oraz Pikniku Ekologiczno-Naukowego "Nie trać energii - przełącz się z nami na tryb oszczędny". Uczestniczka Festiwalu Nauki Małego Człowieka (2011 i 2013). Koordynatorka stanowiska KNF w ramach warsztatów "Fizyka wokół nas" oraz Młodego Nobla, uczestniczka warsztatów "Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha" oraz XVI i XVII PNPRiCNK, uczestniczka Pikniku Naukowego przy Dniu PW (2011).
brak!
inż. Krzysztof Lewandowski
Adres e-mail: krzysztof.lewandowski@knf.pw.*
Rok studiów: 2 (mgr)
Specjalizacja: Ekologiczne źródła energii
W KNF od: 23 października 2012
Działalność: Koordynator "Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha" (2013) oraz uczestnik (2012), organizator pokazów na Drzwi Otwarte Politechniki Warszawskiej, Uczestnik festiwalu "Jak to działa"(2013), prowadzący zajęcia z cyklu "Technowarsztaty", uczestnik projektu naukowego "Balon stratosferyczny" oraz grantu "Ferrofluid– otrzymywanie, charakteryzacja i możliwości wdrożeniowe", opiekun na Olimpiadzie Fizycznej dla licealistów (2013), opiekun pomieszczenia KNF (2012/2013). Członek Zarządu kadencji 2013/2014.
brak!
Krzysztof Markowski
Adres e-mail: krzysztof.markowski@knf.pw.*
Rok studiów: 2
W KNF od: 16 października 2014
Działalność: W edycji
brak!
Aleksandra Olejak
Adres e-mail: aleksandra.olejak@knf.pw.*
Rok studiów: 2
W KNF od: 16 października 2014
Działalność: W edycji
brak!
Weronika Pęter
Adres e-mail: weronika.peter@knf.pw.*
Rok studiów: 1
W KNF od: 17 marca 2014
Działalność: Uczestniczka festiwalu "Dzień Nauki", współtwórczyni stanowiska na wystawę "Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu"
Jakub Płachta
inż. Jakub Płachta
Administrator serwera/poczty/forum
Adres e-mail: jakub.plachta@knf.pw.*
Rok studiów: 2 (mgr)
Specjalizacja: Nanostruktury
W KNF od: 25 października 2011
Działalność: Uczestnik projektu "Fantom dla rezonansu magnetycznego", koordynator stanowiska na Festiwalu Nauki Małego Człowieka, przygotowanie doświadczeń i prowadzenie zajęć Uniwersytetu Dzieci, projekt, wykonanie i obsługa makiety odnawialnych źródeł energii oraz doświadczenia prezentującego grzanie wody na PNPRiCNK, pomoc przy konferencji SSI-18. Organizator i prowadzący seminarium z podstaw Blendera, udział w Fizyce Pod Żaglami (2012) i Festiwalu Nauki Małego Człowieka (2012).
brak!
Jacek Rosiński
Adres e-mail: jacek.rosinski@knf.pw.*
Rok studiów: 4
W KNF od: 26 października 2013
Działalność:Uczestnik Drzwi Otwartych PW(2013), uczestnik "Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha"(2013), uczestnik Białołęckiego Uniwersytetu Dzieci(2013) oraz Festiwalu Nauki Małego Człowieka (2012 i 2013), uczestnik XVI i XVII Pikniku Polskiego Radia i CNK, uczestnik festiwalu "Jak to działa"(2012), uczestnik XI OSKNF, uczestnik "15th International Conference on Defects Recognition, Imaging and Physics in Semiconductors", uczestnik Targów KONIK 2013, uczestnik "Programu Wakacyjnych Projektów Badawczych"(2013).
brak!
Marcin Sińczuk
Adres e-mail: marcin.sinczuk@knf.pw.*
Rok studiów: 4
W KNF od: 26 października 2013
Działalność:Uczestnik "Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha"(2013), uczestnik Festiwalu Nauki Małego Człowieka(2012), uczestnik festiwalu "Jak to działa - Fotonika"(2013).
Patryk Stupka
inż. Patryk Stupka
Adres e-mail: patryk.stupka@knf.pw.*
Rok studiów: 2 (mgr)
Specjalizacja: Modelowanie układów złożonych
W KNF od: 27 października 2010
Działalność: Uczestnik Pikniku Polskiego Radia w 2010. Koordynator jednego ze stoisk KNF na Naukowym Lecie na Politechnice. Prowadzący zajęcia Uniwersytetu Dzieci. Uczestnik Festiwalu "Jak to działa? Energia XXI wieku" oraz Festiwalu Nauki Małego Człowieka (2011, 2012), koordynator stoiska na targach KONIK 2012. Koordynator namiotu Energetyka XXI wieku na XV PRiCNK 2011, uczestnik XVI edycji. Uczestnik pokazów w ramach Drzwi Otwartych PW oraz akcji Dziewczyny na Politechniki. Uczestnik rejsu "Fizyka pod Żaglami 2011". Prowadzący TECHNO-warsztaty (mikrokontrolery), koordynator stoiska na pikniku "Sport i Nauka", prowadzący zajęcia z mikrokontrolerów dla KNF oraz wykładów dla X LO w Warszawie. Przewodniczący Komisji Regulaminowej (2011-2012), Członek Zarządu (2012/2013), uczestnik projektu naukowego "Balon stratosferyczny"(2013).
Anna Wróblewska
inż. Anna Wróblewska
Opiekun Pomieszczenia KNF
Adres e-mail: anna.wroblewska@knf.pw.*
Rok studiów: 2 (mgr)
Specjalizacja: Nanostruktury
W KNF od: 25 października 2011
Działalność: Uczestniczka XV i XVII Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Koordynatorka: XVI edycji PNPRiCNK, targów KONIK (2011, 2012), Drzwi Otwartych PW (2011), stoiska na Dniu PW (2011). Uczestniczka akcji "Dziewczyny na Politechniki" 2011, Festiwalu Nauki Małego Człowieka (2011, 2012, 2013), festiwalu "Jak to działa - Fotonika" (2013), pokazów z okazji otwarcia laboratorium w CNK, warsztatów "Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha", Drzwi otwartych 2012 i 2014. Przygotowanie i prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Dzieci. Prowadząca TECHNO-warsztaty (2012, 2013, 2014), uczestniczka szkolenia KNF/WRS 2011. Uczestniczka projektu naukowego "Balon stratosferyczny". Uczestniczka wyjazdów do szkoły w Pułtusku. Uczestniczka Grantu Rektorskiego 2012 ("Ferrofluid - otrzymywanie, charakteryzacja i możliwości wdrożeniowe") oraz 2014 ("Budowa czytnika termoluminescencyjnego do badania dawek pochłoniętych metodą TLD"). Opiekun pomieszczenia 2011/2012, koordynator projektu "Pokazy dla licealistów" organizowanych przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy. Uczestniczka projektu "Dzień Nauki". Uczestniczka 13. OSKNF w Gdańsku. Prezes Zarządu KNF kadencji 2012/2013 i 2013/2014. Delegat do Rady Wydziału (kadencja 2013 i 2014).
brak!
Elżbieta Zagrajek
Adres e-mail: elzbieta.zagrajek@knf.pw.*
Rok studiów: 4
W KNF od: 25.10.2011
Działalność: Uczestniczka Festiwalu Nauki "Jak to działa?" 2010, Targów KONIK 2011, Uniwersytetu Dzieci "Dlaczego jabłko spadło Newtonowi na głowę?", XV i XVI Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, VII edycji Fizyki pod Żaglami, Festiwalu Nauki Małego Człowieka 2011, szkolenia KNF/WRS 2012. Delegat do Rady Wydziału. Koordynatorka FNMCz (2012), inicjatorka wyjścia na Tranzyt Wenus. Uczestniczka Drzwi Otwartych PW (2012) i II szkolenia KNF/WRS. Członek zespołu ds. promocji KNF.
Byli członkowie Koła
Imię i nazwisko Działalność w latach
Michał Kalenik 2013 - 2015
Grzegorz Parka 2012 - 2015
Damian Michalik 2012 - 2015
Jakub Aussenberg 2010 - 2012
Piotr Barciński 10.2011 - 03.2014
Artur Broda 14.10.2008 - 01.2013
Marcin Bieda 2008 - 2011
Tomasz Bukowski 2008 - 2010
Katarzyna Bzymek 2005 - 2006
Agnieszka Czaplicka 2006 - 2007
Mateusz Darecki 2008 - 2011
Monika Drabik 2009 - 2012
Michał Dudek 2007 - 2010
Justyna Ilczuk 03.2012 - 03.2014
Krzysztof Iwaszczuk 2003 - 2006
Kamila Jabłońska 2006 - 2009
Michał Kalenik 2007 - 2010
Wojciech Kałużny 2003 - 2007
Katarzyna Karnas 2009 - 2012
Michał Kilijanek 2011 - 24.01.2013
Paweł Kondratiuk 2008 - 2011
Aleksandra Kosecka 2006 - 2007
Adam Kowalczyk 2010 - 2011
Daniel Kowalski 20.10.2009 - 01.11.2012
Paweł Kowalski 2008 - 2011
Bartłomiej Ksiądz 2008 - 2010
Paweł Kuklik 1999 - 2001
Kamil Kuźma 2010 - 2011
Piotr Lewandowski 2000 - 2004
Artur Mazurek 10 - 12.2007
Marta Majewska 27.10.2010 - 09.10.2014
Grzegorz Mentrak 2004 - 2006
Kinga Miaszkiewicz 08.03.2011 - 01.11.2012
Arkadiusz Milczarek 2011 - 2012
Piotr Milewski 2009 - 2011
Marcin Molak 2000 - 2004
Maja Mroczkowska 1999 - 2001
Maciej Neneman 10.2013 - 03.2014
Karol Olchowy 11.03.2010 - 01.11.2012
Iwona Pacyniak 03.2011 - 03.2014
Jakub Pietkun 2007 - 2010
Piotr Podziemski ? - 2013
Sylwia Przywóska 27.10.2010 - 01.11.2012
Robert Radziwiłowicz 19?? - 2000
Filip Sala 2004 - 2011
Rafał Sarnecki 2007 - 2011
Agnieszka Szczepańska 2009 - 2011
Joanna Siemińska 2008 - 2009
Krzysztof Soja 2008 - 2011
Aleksandra Stompor 10.2010 - 03.2014
Katarzyna Surma 2009 - 2012
Krzysztof Surma 2005 - 2006
Piotr Szczerbiński 14.08.2008 - 01.11.2012
Michał Tadeusiak 12.2009 - 09.2012
Tomasz Pietrzak 11.05.2005 - 22.10.2012
Andrzej Tokarski 2002 - 2004
Daniel Wargocki 2008 - 2011
Tymon Wieczorkowski 2010 - 2012
Magdalena Winkowska 2002 - 2006
Izabela Włodarska 2009 - 2011
Piotr Wójcicki 2004 - 2005
Anna Zaborowska 2010 - 2011
Elżbieta Zagrajek 10.2011 - 03.2014
Wojciech Zalewski 2003 - 2005
Członkowie Honorowi
Łukasz Adamowski
mgr inż. Łukasz Adamowski
Adres e-mail: adamow@knf.pw.edu.pl
Specjalizacja: Fizyka komputerowa
Działalność: Były prezes naszego Koła. Reanimował działalność KNF, rozpoczął nabór członków, propagowanie działalności KNFu wsród studentów.
mgr inż. Karol Aniszewski
mgr inż. Karol Aniszewski
Adres e-mail: aniszewski@knf.pw.edu.pl
Specjalizacja: Optoelektronika
Działalność: od października 2003 r. do czerwca 2007 r. Prezes Zarządu kadencji 2004/2005, uczestnik 8., 9. i 10 Pikniku Naukowego Radia BIS oraz 7. i 8. festiwalu Jak to działa?, organizator wycieczek do CERN-u oraz Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku, pomoc w organizacji międzynarodowej konferencji Application Of Physics In Financial Anylysis APFA 4 oraz XXXVIII Zjazdu Fizyków Polskich, pomoc w realizacji wystaw: FusionExpo 2004 Energia gwiazd – energia dla naszej planety, Maria Skłodowska-Curie: Symbol i Pasja, uczestnik 3. i 4. Sesji Kół Naukowych Fizyków oraz IV Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Fizyków Piknik Naukowy 2005
mgr inż. Artur Broda
mgr inż. Artur Broda
Adres e-mail: artur.broda@knf.pw.edu.pl
Specjalizacja: Optoelektronika
Działalność: od października 2008 r. do stycznia 2013 r. Opiekun Obserwatorium KNF, twórca lewitatora, uczestnik Grantu Rektorskiego 2011 (kamera śledząca ruch). Uczestnik wielu inicjatyw popularyzacyjnych. Naczelny elektronik KNFu, twórca wielu projektów i układów elektronicznych - zawsze służył pomocą w przypadku problemów:)
mgr inż. Marek Kubel
mgr inż. Marek Kubel
Adres e-mail: kublik@knf.pw.edu.pl
Specjalizacja: Optoelektronika
Działalność: od 2002 r. Były prezes KNFu. Rozpropagował działalność KNF w obrębie uczelni i poza nią. Otworzył KNF na media i ludzi. Brał udział w przygotowaniu kilku spektakularnych projektów (np. "Arecibo").
dr inż. Tomasz Pietrzak
dr inż. Tomasz Pietrzak
Adres e-mail: topie@if.pw.edu.pl
Specjalizacja: Fizyka ciała stałego
Działalność: Kilkukrotny członek zarządu KNF, uczestnik wielu projektów, współtwórca strony internetowej KNF oraz wieloletni administrator serwera.
dr inż. Krzysztof Fornalski
dr inż. Krzysztof Fornalski
Adres e-mail: fornalski@knf.pw.edu.pl
Specjalizacja: Fizyka komputerowa
Działalność: od grudnia 2005 r. do grudnia 2007 r. Członek Zarządu kadencji 2006/2007, reprezentował KNF na Radzie Wydziału (kadencja 2007) oraz Radzie Kół Naukowych (kadencja 2007), uczestnik 10. i 11. Pikniku Naukowego Radia BIS, uczestnik Festiwalu Jak to działa (2006 i 2007).
dr Jan Grabski
dr Jan Grabski
Adres e-mail: grabski@if.pw.edu.pl
Działalność: Inicjator i propagator kilku naszych projektów. Zawsze gotowy okazać pomoc w razie potrzeby. Stale zasila nas nowymi pomysłami i cukierkami :)
mgr inż. Anna Kario
dr inż. Anna Kario
Adres e-mail: kario@knf.pw.edu.pl
Specjalizacja: Fizyka ciała stałego
Działalność: od października 2004 r. do czerwca 2007 r. Wiceprezes Zarządu kadencji 2004/2005, uczestnik 8. i 9. Pikniku Naukowego Radia BIS i festiwalu Jak to działa? w latach 2003, 2004 i 2005, organizator wycieczek do CERN-u i Ignaliny, pomoc w organizacji międzynarodowej konferencji Application Of Physics In Financial Anylysis APFA 4, pomoc w realizacji wystaw: FusionExpo 2004 Energia gwiazd – energia dla naszej planety, Maria Skłodowska-Curie: Symbol i Pasja, uczestnik 3. i 4. Sesji Kół Naukowych Fizyków oraz IV Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Fizyków Piknik Naukowy 2005; zawdzięczamy Ani również zielony kolor mebli w pok. KNF oraz piękne widoki za oknem. ;-)
dr inż. Krzysztof Petelczyc
dr inż. Krzysztof Petelczyc
Adres e-mail: krzys137@knf.pw.edu.pl
Specjalizacja: Optoelektronika
Działalność: od maja 2002 r. Były członek Zarządu KNF, wieloletni aktywny członek. Współorganizował wiele spektakularnych projektów; był inicjatorem wielu działań KNF.
Justyna Szeszko
mgr inż. Justyna Szeszko
Adres e-mail: justyna.szeszko@knf.pw.edu.pl
Specjalizacja: Fizyka ciała stałego
W KNF od: 14 października 2004 r.
Działalność: Organizator wycieczki Niemcy 2007, członek Rady Wydziału (kadencja 2007), uczestnik 10. i 11. Pikniku Naukowego Radia BIS oraz Festiwalu Jak to działa w latach 2005 i 2006.
Kadencje Zarzadu

2014/2015 II semestr: Arkadiusz Gertych, Maciej Jakubczak, Dorota Mieczkowska
2014/2015 I semestr: Arkadiusz Gertych, Przemysław Dzięgielewski, Maciej Jakubczak
2013/2014: Anna Wróblewska, Przemysław Dzięgielewski, Krzysztof Lewandowski
2012/2013: Anna Wróblewska, Przemysław Piotr Michalski, Patryk Stupka
2011/2012: Marta Majewska, Przemysław Piotr Michalski, Angelika Samson
2010/2011: Dariusz Aksamit, Michał Tadeusiak, Aleksandra Stompor
2009/2010: Michał Kalenik, Piotr Szczerbiński, Daniel Wargocki
2008/2009: Michał Kalenik, Tomasz Pietrzak, Jakub Pietkun
2007/2008: Tomasz Pietrzak, Piotr Podziemski, Paulina Sokal
2006/2007: Krzysztof Fornalski, Tomasz Pietrzak, Michał Ziółłkowski
2005/2006: Krzysztof Fornalski, Tomasz Pietrzak, Tomasz Stachewicz
2004/2005: Karol Aniszewski, Anna Kario, Grzegorz Mentrak
2003/2004: Marek Kubel, Krzysztof Petelczyc, Marcin Molak
2002/2003: Łukasz Adamowski, Marek Kubel, Krzysztof Petelczyc
Opiekun Naukowy
dr inż. Krzysztof Petelczyc
dr inż. Krzysztof Petelczyc
Adres e-mail: krzys137@knf.pw.edu.pl
Specjalizacja: Optoelektronika
Działalność: od maja 2002 r. Były członek Zarządu KNF, wieloletni aktywny członek. Współorganizował wiele spektakularnych projektów; był inicjatorem wielu działań KNF.