Archiwum

Czym się zajmujecie?
Podstawą działalności Koła Naukowego Fizyków jest szeroko rozumiana akademicka dydaktyka - skierowana zarówno do studentów Politechniki Warszawskiej jak i słuchaczy z innych ośrodków naukowych w Polsce. Głównym naszym zadaniem jest poszerzanie wiedzy na temat współczesnych osiągnięć i zastosowań fizyki. PW jest uczelnią techniczną, więc mamy dużą łatwość w pokazywaniu nauki w konkretnych projektach inżynierskich czy też komercyjnych aplikacjach. Dlatego organizujemy wykłady z pokazami multimedialnymi, kursy akademickie, konwersatoria, wyjazdy studentów na krajowe konferencje naukowo-techniczne, konferencje na terenie PW oraz wycieczki do znanych firm oraz zakładów naukowych i przemysłowych. Wśród oferty dydaktycznej KNF znajdują się także kursy i pokazy dla uczniów szkół średnich zainteresowanych badaniami prowadzonymi na Wydziale Fizyki PW. Chcielibyśmy także, żeby KNF stał się wsparciem dla studentów, którzy mogliby przy naszej pomocy aktywnie rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a nawet prowadzić własne badania naukowe.
Jak długo istniejecie?
Zamysł powołania Koła Naukowego Fizyków przy Instytucie Fizyki PW powstał w 1976r. Był to jednocześnie moment, w którym utworzono również Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. KNF miał w nowej jednostce naukowej usprawnić działalność dydaktyczną i rozwijać zainteresowanie fizyką wśród studentów. Pierwszym Prezesem KNF został Janusz Hołyst (obecnie prof. dr hab. na Wydziale Fizyki PW) a opiekunem naukowym - dr Antoni Adamczyk (obecnie również prof. dr hab. na tymże wydziale). Zwieńczeniem inauguracyjnego roku działalności był obóz naukowy KNF pod Czorsztynem w Gorcach w sierpniu 1977r.

Począwszy od 1978r. przez kilka lat KNF organizował odczyty i wykłady studenckie, a także rozpoczął tradycję Wypraw Naukowych - ówcześnie głównie do ośrodków naukowych w Moskwie, Leningradzie (dzisiaj Petersburg) i Wilnie. W latach 80-tych aktywność i rola KNF znacznie osłabła.

Idea naukowej organizacji studenckiej odżyła w 1993r. W ciągu ostatniego dziesięciolecia KNF zrealizował dziesiątki projektów - głównie konwersatoriów, seminariów i wycieczek do zakładów naukowych i przemysłowych na terenie kraju.

1 Września 1999 powołany został Wydział Fizyki PW, a jednocześnie wszystkie koła naukowe przeszły bezpośrednio pod administracyjną jurysdykcję JM Rektora PW. Tymczasem KNF wzbogacił swoją działalność o wyprawy naukowe do krajowych i zagranicznych placówek naukowych (głównie związanych z radioastronomią) oraz kursy akademickie dostępne dla wszystkich studentów Politechniki Warszawskiej oraz słuchaczy z innych uczelni technicznych.