Ciepło jako źródło energii – Uniwersytet Dzieci

Jeden z naszych członków – Przemysław Dzięgielewski prowadzi zajęcia w ramach Uniwersytetu Dzieci. Pokazuje między innymi treść II zasady termodynamiki, pojęcie pojemności cieplnej czy różnicę między temperaturą a ciepłem. Uniwersytet Dzieci to ogólnopolska akcja skierowana dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat. Ideą jest dzielenie się swoimi pasjami z dziećmi, które, tak jak naukowcy, odkrywają świat i są jego ciekawe

Uniwersytet_Dzieci_logo_kolor