Członkowie Koła

Brak zdjęcia
Rola: Prezes Zarządu, moderator strony www
Imię i nazwisko: Martyna Zaborowska
W KNF od: 3 marca 2016
E-mail: martyna.zaborowska@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 2
Specjalizacja: -
Działalność:
Uczestniczka pikniku naukowego "Zabawy z nauką" w Instytucie Lotnictwa (2016), XX Pikniku Naukowego PRiCNK (2016), Dni Otwartych na Politechnice Warszawskiej (2016). Współtwórca komory Wilsona.
Brak zdjęcia
Rola: Członek Zarządu - Sekretarz, delegat do RKN
Imię i nazwisko: Oleksii Kosobutskyi
W KNF od: 3 marca 2016
E-mail: oleksii.kosobutskyi@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 2
Specjalizacja: -
Działalność:
Uczestnik pokazów w Instytucie Lotnictwa (2016), Drzwi Otwartych Politechniki Warszawskiej (2016), Pikniku Edukacyjnego PW (2016), koordynator oraz uczestnik Festiwalu Nauki Małego Człowieka (2016).
Brak zdjęcia
Rola: Członek Zarządu - Skarbnik
Imię i nazwisko: Karolina Szelerska
W KNF od: 3 marca 2016
E-mail: karolina.szelerska@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 2
Specjalizacja: -
Działalność:
Skarbonik KNF 2016/2017. Uczestniczka w pokazach na Dniach Otwartych PW 2016 oraz XX edycji Festiwalu Nauki Małego Człowieka w 2016 r.
Brak zdjęcia
Rola: Członek Komisji Regulaminowej
Imię i nazwisko: mgr inż. Dariusz Aksamit
W KNF od: 25 października 2007
E-mail: dariusz.aksamit@knf.pw.*
Stopień: III
Rok: 4
Specjalizacja: Fizyka i technika jądrowa
Działalność:
Koordynator projektu DUdY, uczestnik 12.-15. Pikniku Naukowego PRiCNK oraz V i VI edycji festiwalu "Fizyka wokół nas", Festiwalu Nauki Małego Człowieka 2011, obsługa stanowiska KNF na Ogólnopolskim Dniu Fizyka na UW oraz na 5. targach KONIK, delegat do Rady Kół Naukowych 2008/2009 (koordynator Uniwersytetu Dzieci na Politechnice, współorganizator Seminarium Puli na Projekty Naukowe, Członek Komisji ds. Regulaminu Puli nPN), Wiceprzewodniczący Rady Kół Naukowych (2009), trener na szkoleniu RKN (2010), wciągnął KNF w "Naukowe Lato na Politechnice" i na "Letnią Szkołę Politechniki", gdzie prowadził zajęcia (2012 i wcześniej). Wychowawca i prowadzący warsztaty podczas LSPW 2011. Prowadzący warsztaty dla UD w Moskwie, prowadzący pokazy o wyporności dla UD. Organizator seminariów wprowadzających do LabView i płytek drukowanych dla KNF. Uczestnik projektu "Fantom dla rezonansu magnetycznego" z Puli nPN. Koordynator Grantu Rektorskiego 2011. Dawny Opiekun Pomieszczenia KNF. Członek Zarządu kadencji 2010/2011. Koordynator pokazów z okazji otwarcia laboratorium w CNK. Prowadzący i twórca scenariuszy na TECHNO-warsztaty, prowadzący zajęć z elektroniki. Przygotowanie merytoryczne i prowadzenie zajęć w ramach II Szkolenia KNF/WRS. Uczestnik warsztatów w ramach "Akademii Wynalazców" im. Roberta Boscha, przygotowanie i prowadzenie warsztatów w ramach Forum Nauczycieli "W kręgu światła", członek Komitetu Organizacyjnego XI OSKNF, prowadzący szkolenie KNF/WRS. Finalista krajowy konkursu FameLab 2012.
Brak zdjęcia
Rola: Członek Koła
Imię i nazwisko: Agnieszka Borucka
W KNF od: 3 marca 2016
E-mail: agnieszka.borucka@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 1
Specjalizacja: -
Działalność:
-
Brak zdjęcia
Rola: Przewodniczący Komisji Regulaminowej
Imię i nazwisko: mgr inż. Arkadiusz Gertych
W KNF od: 8 marca 2013
E-mail: arkadiusz.gertych@knf.pw.*
Stopień: III
Rok: 1
Specjalizacja: Fizyka ciała stałego.
Działalność:
Opiekun Warsztatu (2015/2016), Moderator strony WWW (2015/2016), Prowadzący warsztaty dla ZPSM w Warszawie (2015-2016), Wykładowca kursu maturalnego "Fizyczna Piaskownica" (2015), Prezes zarządu kadencji 2014/2015, Inicjator i Koordynator projektu "Odporność Termiczna Materiałów Organicznych" (zakup dwustronnej wysokorezystywnej płyty grzejnej) (2015), Uczestnik XI edycji rejsu "Fizyka pod Żaglami" (2015), Uczestnik Pikniku Edukacyjnego z Okazji 100 Rocznicy Odnowienia Tradycji Nauczania w Języku Polskim na PW (2015), Uczestnik i zdobywca nagrody za najlepsze wystąpienie na XIII Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Fizyków w Gdańsku (2014), Koordynator (2015) i uczestnik (2012,2013, 2015) Drzwi Otwartych PW, Koordynator i uczestnik festiwalu "Dzień Nauki" (03.2014, 10.2014), Koordynator stanowiska (2013) i uczestnik (2012) na targach KONIK, uczestnik "Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha" (2013), Koordynator (2012) i wykładowca (2011) Białołęckiego Uniwersytetu Dziecięcego, Wykładowca Uniwersytetu Dzieci (2013), uczestnik XVI, XVII, XVIII, XIX i XX Pikniku Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, uczestnik festiwalu "Jak to działa - Fotonika" (2013) oraz Festiwalu Nauki Małego Człowieka (2013, 2015, 2016), uczestnik "15th International Conference on Defects Recognition, Imaging and Physics in Semiconductors" (2013), uczestnik "Programu Wakacyjnych Projektów Badawczych"(2013), Uczestnik Pikniku z okazji Dnia PW (2012, 2016), prowadzący zajęcia w programie "Młody Nobel"(2011).
Brak zdjęcia
Rola: Członek Koła
Imię i nazwisko: Jakub Kopyciński
W KNF od: 13 października 2016
E-mail: jakub.kopycinski@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 2
Specjalizacja: -
Działalność:
-
Brak zdjęcia
Rola: Członek Koła
Imię i nazwisko: mgr inż. Przemysław Michalski
W KNF od: 20 października 2009
E-mail: przemyslaw.michalski@knf.pw.*
Stopień: III
Rok: 2
Specjalizacja: Fizyka ciała stałego
Działalność:
Uczestnik Festiwalu Dzień Nauki (03.2014), Koordynator Grantu Rektorskiego 2012 (otrzymywanie i charakteryzacja ferrofluidu), uczestnik III i IV i XIII semestru oraz koordynator V, VI i VII semestru Uniwersytetu Dzieci, uczestnik i przygotowujący pokazy na XIV, XV i XVI Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, uczestnik Naukowego Lata na Politechnice (2010), targów KONIK (2011, 2012), festiwalu "Jak To Działa?" (2010), Festiwalu Nauki Małego Człowieka (2012), Drzwi Otwartych Politechniki Warszawskiej (2011, 2012), festiwalu "Fizyka Wokół Nas". Uczestnik III Szkoły Energetyki Jądrowej w Gdańsku, Szkoły Fizyki Ciała Stałego INTiBS PAN we Wrocławiu, nauczyciel fizyki i wychowawca kolonijny na "Koloniach Małego Dextera" z Biurem Usług Turystycznych, wykładowca Białołęckiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz w X LO w Warszawie, organizator i prowadzący seminarium z podstaw systemu LaTeX, prowadzący warsztatów w ramach Forum Nauczycieli "W kręgu światła", uczestnik i współorganizator szkolenia KNF/WRS 2012, członek Zarządu kadencji 2011/2012, 2012/2013, członek Komitetu Organizacyjnego XI OSKNF. Uczestnik warsztatów "Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha", przygotowanie i prowadzenie TECHNO-warsztatów (elektromagnetyzm). Delegat do Rady Wydziału (2012), przygotowanie kilku tekstów promujących Koło oraz wniosku do konkursu "Koło roku" organizowanego przez ruch studencko-doktorancki "StRuNa", koordynator projektu "Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu"(2013), koordynator Uniwersytetu Dzieci "Dlaczego jabłko spadło Newtonowi na głowię"(2012), organizator wyjazdów do szkoły do Pułtuska, wychowawca na Letnim Obozie PW, organizator spotkań dla studentów z pracownikami naukowymi Wydziału Fizyki,uczestnik konferencji "Nowoczesne metody doświadczalne w fizyce, chemii i inżynierii III" w Lublinie (2012) oraz XII OSKNF w Krakowie(2013),organizator wykładów z podstaw systemu LaTeX(2013).
Brak zdjęcia
Rola: Opiekun nowych członków i sympatyków
Imię i nazwisko: inż. Dorota Mieczkowska
W KNF od: 16 października 2014
E-mail: dorota.mieczkowska@knf.pw.*
Stopień: II
Rok: 1
Specjalizacja: -
Działalność:
Uczestniczka XVIII Pikniku Naukowego PRiCNK (2014), festiwalu Dni Nauki (2014), Salonu Edukacyjnego Perspektywy (2015), Dni Otwartych PW (2015), Dnia Otwartego Dziewczyny na Politechniki (2015), Pikniku Edukacyjnego z okazji 100 lecia odnowienia tradycji PW (2015). Koordynatorka stanowiska KNF na OPTON expo (2015). Uczestniczka Grantu Rektorskiego 2015 "Obserwacja radiowa obiektów astronomicznych w zakresie częstotliwości 70MHz – 1700MHz"
Brak zdjęcia
Rola: Członek Koła
Imię i nazwisko: Gabriela Moryc
W KNF od: 3 marca 2016
E-mail: gabriela.moryc@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 1
Specjalizacja: -
Działalność:
-
Brak zdjęcia
Rola: Administator serwera/poczty KNF
Imię i nazwisko: Aleksandra Olejak
W KNF od: 16 października 2014
E-mail: aleksandra.olejak@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 4
Specjalizacja: -
Działalność:
Uczestnictwo w XVIII Pikniku Naukowym PRiCNK (2014), uczestnictwo w festiwalu Dni Nauki (2014), uczestnictwo w Wystawie Fotonicznej na Wydziale Fizyki PW (2014), koordynator stanowiska KNF na Dniu Otwartym Dziewczyn na Politechniki (2015), koordynator stanowiska KNF na Pikniku Edukacyjnym z okazji 100 lecia odnowienia tradycji PW (2015), pomoc w organizacji WMPM na Wydziale Fizyki PW (2015)
Brak zdjęcia
Rola: Członek Koła
Imię i nazwisko: Wojciech Otton
W KNF od: 21 października 2015
E-mail: wojciech.otton@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 2
Specjalizacja: -
Działalność:
Uczestnik XIX i XX Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, uczestnik Grantu Rektorskiego 2015 "Obserwacja radiowa obiektów astronomicznych w zakresie częstotliwości 70MHz – 1700MHz", obserwacje zaćmienia Słońca 20.03.2015 i tranzytu Merkurego 9.05.2016, Prowadzący warsztaty z optyki na Dniach Otwartych 2016, pokazy w Instytucie Lotnictwa (2016) i na 7. Nocy w Instytucie Lotnictwa.
Brak zdjęcia
Rola: Członek Koła
Imię i nazwisko: Wioleta Rzęsa
W KNF od: 13 października 2016
E-mail: wiorze@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 2
Specjalizacja: -
Działalność:
-
Brak zdjęcia
Rola: Członek Koła
Imię i nazwisko: Patrycja Szewczak
W KNF od: 13 października 2016
E-mail: patrycja.szewczak@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 2
Specjalizacja: -
Działalność:
-
Brak zdjęcia
Rola: Członek Koła
Imię i nazwisko: Jakub Wiśniewski
W KNF od: 3 marca 2016
E-mail: jakub.wisniewski@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 3
Specjalizacja: Fotonika
Działalność:
-
Brak zdjęcia
Rola: Opiekun warsztatu
Imię i nazwisko: Jakub Wójcicki
W KNF od: 13 października 2016
E-mail: jakub.wojcicki@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 3
Specjalizacja: -
Działalność:
-
Brak zdjęcia
Rola: Opiekun konta na fb
Imię i nazwisko: Małgorzata Żebrowska
W KNF od: 21 października 2015
E-mail: malgorzata.zebrowska@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 2
Specjalizacja: -
Działalność:
uczestniczka Festiwalu Nauki Małego Człowieka 2015, uczestniczka Grantu Rektorskiego 2015 "Obserwacja radiowa obiektów astronomicznych w zakresie częstotliwości 70MHz – 1700MHz".
Brak zdjęcia
Rola: Opiekun biura
Imię i nazwisko: Urszula Zielińska
W KNF od: 13 października 2016
E-mail: urszula.zielinska@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 2
Specjalizacja: -
Działalność:
-
Brak zdjęcia
Rola: Maskotka KNF
Imię i nazwisko: dr Erwin Chupacabra
W KNF od: 19 marca 2016
E-mail: -
Stopień: I
Rok: 0
Specjalizacja: Dzieje KNF
Działalność:
Pokazy w Instytucie Lotnictwa (2016)