DRUK 3D w edukacji, nauce i przemyśle

W dniach 18-19 czerwca Koło Naukowe Fizyków wzięło udział w konferencji popularnonaukowej „DRUK 3D w edukacji, nauce i przemyśle”. Podczas konferencji prezentowaliśmy nasze dotychczasowe działania w ramach grantu dziekańskiego „Badanie wpływu struktury wewnętrznej elementów wytworzonych technikami przyrostowymi na sposób modyfikowania wiązek terapeutycznych stosowanych w radioterapii” oraz opowiadaliśmy o planach realizacji kolejnego grantu „Badanie modeli stworzonych za pomocą techniki przyrostowej w technologii DLP pod kątem zastosowania w teleradioterapii”. Opiekunem stanowiska była Patrycja Szewczak, wraz z nią na stanowisku byli również: Ula Zielińska, Kuba Wójcicki, Karolina Szelerska, Aleksandra Fliszkiewicz oraz Zuzanna Kostera. Ponadto prezentowaliśmy plakaty pt. „Technika przyrostowa jako narzędzie pracy fizyka” oraz „Zastosowanie druku 3D w wybranych dziedzinach fizyki medycznej” autorstwa Patrycji Szewczak oraz Darka Aksamita.