Jak dołączyć

Sympatykiem może zostać każdy, kto jest zainteresowany działalnością Koła – może on brać udział we wszystkich projektach realizowanych przez KNF. Jeśli chciał(a)byś w przyszłości dołączyć do Koła jako jego Członek, jest to najlepszy sposób na to, aby się zaangażować.

Członkiem Koła może zostać każdy sympatyk, który wykazał zaangażowanie w działalność KNF. Członkostwo jest nadawane na Walnym Zebraniu, które tradycyjnie odbywa się dwa razy w roku – w październiku oraz w marcu. Każdy kandydat ma za zadanie zaprezentować się na forum Walnego Zebrania – gdzie powinien spodziewać się pytań o swoje zainteresowania, pasje, plany, umiejętności… Każdy Członek Koła otrzymuje swoją unikatową skrzynkę pocztową, miejsce na serwerze KNF, a także uprawnienie do pobierania kluczy do biura i warsztatu.

Aby dołączyć do Sympatyków Koła lub masz jakieś pytania – pisz śmiało na z@knf.pw.* lub przyjdź do nas (p. 312, 306).

logo_KNF