Kontakt

Koło Naukowe Fizyków przy Politechnice Warszawskiej

Adres mailowy:
z@knf.pw.*

Opiekun Naukowy KNF:
krzys137@if.pw.*

Nasz adres:
Wydział Fizyki pok. 312
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa

Telefon:
22 234 7959 (pok. 312)
22 234 5027 (pok. 306)

* edu.pl