Mikołajkowe seminarium

W tegoroczne Mikołajki mieliśmy okazję zgromadzić grupę studentów na współorganizowanym przez nasze Koło i Studenckie Koło Naukowe CAMAC seminarium „Studia… Co potem? Fizyk medyczny i jego możliwości”. Prelegentami na nim byli: mgr inż. Zuzanna Podgórska z Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, opiekun naszego Koła – dr inż. Krzysztof Petelczyc, świeżo upieczony dr inż. Jacek Kryszyn (Wydział EiTI) oraz dr inż. Teodor Buchner. Wszyscy czworo zachwycili swoimi wystąpieniami i zyskali sobie sympatię licznie zgromadzonej publiczności. Wydarzenie koordynowały Patrycja Szewczak (KNF) i Paulina Król (SKN CAMAC).