Nowi inżynierowie w naszych szeregach!

Przełom stycznia i lutego to czas, gdy ci bardziej wytrwali członkowie KNF uzyskują upragniony tytuł – inżyniera.
Gratulujemy inż. Jakubowi Wójcickiemu obrony pracy na temat “Badanie widm elektronowego rezonansu paramagnetycznego i UV cukrów na potrzeby dozymetrii promieniowania jonizującego” oraz inż. Małgorzacie Żebrowskiej – “Zaprojektowanie i ocena przydatności filtru do wstępnej analizy sygnału EEG rejestrowanego podczas nieinwazyjnej około ocznej stymulacji elektrycznej prądem zmiennym”
Bierzmy z nich przykład!