Obecni członkowie

inż. Jakub Kopyciński – Prezes Zarządu
W KNF od: 13 października 2016
E-mail: jakub.kopycinski@knf.pw.*
Stopień: II
Rok: 4
Specjalizacja: Fizyka i technika jądrowa
Działalność: Jestem w trakcie przygotowywania swojej pracy inżynierskiej pt. „Badanie stanu turbulencji kwantowej w nadciekłych gazach atomowych”. Moim zadaniem jest stworzenie wielkości pozwalających dobrze opisać stan turbulentny zarówno dla symulacji z użyciem metod numerycznych jak i danych eksperymentalnych. Od studiowania fizyki odrywa mnie bieganie i literatura piękna.

 


inż. Jakub Wójcicki – Członek Zarządu (Sekretarz)
W KNF od: 13 października 2016
E-mail: jakub.wojcicki@knf.pw.*
Stopień: II
Rok: 2
Specjalizacja: Fizyka medyczna
Działalność: Opiekun Warsztatu KNF 2016/2017, uczestnik Drzwi Otwartych(2017), udział w projekcie “Detekcja obiektów na niskich orbitach okołoziemskich”(2017) oraz “Charakteryzacja materiałów stosowanych w druku 3D na potrzeby dozymetrii promieniowania jonizującego”(2017).

 


Karolina Szelerska – Członek Zarządu (Skarbnik), delegat do Komisji Informacji i Promocji, opiekun nowych członków i sympatyków
W KNF od: 3 marca 2016
E-mail: karolina.szelerska@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 4
Specjalizacja: Fizyka medyczna
Działalność: Do studiowania Fizyki Technicznej zachęciła mnie specjalizacja medyczna. W ramach pracy inżynierskiej podjęłam się napisania kompleksowego oprogramowania do analizy filmów radiochromowych. Wybór ten jest dla mnie pewnego rodzaju wyzwaniem, gdyż do tej pory relacja ja i programowanie nie zawsze była kolorowa.
Po wieloletniej przygodzie z harcerstwem realizuję dalszą chęć pracy z dziećmi przez prowadzenie różnych zajęć związanych z fizyką.
W wolnym czasie lubię grać w gry planszowe, czytać książki (lub słuchać audiobooki) i piec ciasta. Moją słabostką na wykładach są obrazki logiczne i sudoku.

 


mgr inż. Dariusz Aksamit
W KNF od: 25 października 2007
E-mail: dariusz.aksamit@knf.pw.*
Stopień: III
Rok: 4
Specjalizacja: Fizyka i technika jądrowa
Działalność: Koordynator projektu DUdY, uczestnik 12.-15. Pikniku Naukowego PRiCNK oraz V i VI edycji festiwalu “Fizyka wokół nas”, Festiwalu Nauki Małego Człowieka 2011, obsługa stanowiska KNF na Ogólnopolskim Dniu Fizyka na UW oraz na 5. targach KONIK, delegat do Rady Kół Naukowych 2008/2009 (koordynator Uniwersytetu Dzieci na Politechnice, współorganizator Seminarium Puli na Projekty Naukowe, Członek Komisji ds. Regulaminu Puli nPN), Wiceprzewodniczący Rady Kół Naukowych (2009), trener na szkoleniu RKN (2010), wciągnął KNF w “Naukowe Lato na Politechnice” i na “Letnią Szkołę Politechniki”, gdzie prowadził zajęcia (2012 i wcześniej). Wychowawca i prowadzący warsztaty podczas LSPW 2011. Prowadzący warsztaty dla UD w Moskwie, prowadzący pokazy o wyporności dla UD. Organizator seminariów wprowadzających do LabView i płytek drukowanych dla KNF. Uczestnik projektu “Fantom dla rezonansu magnetycznego” z Puli nPN. Koordynator Grantu Rektorskiego 2011. Dawny Opiekun Pomieszczenia KNF. Członek Zarządu kadencji 2010/2011. Koordynator pokazów z okazji otwarcia laboratorium w CNK. Prowadzący i twórca scenariuszy na TECHNO-warsztaty, prowadzący zajęć z elektroniki. Przygotowanie merytoryczne i prowadzenie zajęć w ramach II Szkolenia KNF/WRS. Uczestnik warsztatów w ramach “Akademii Wynalazców” im. Roberta Boscha, przygotowanie i prowadzenie warsztatów w ramach Forum Nauczycieli “W kręgu światła”, członek Komitetu Organizacyjnego XI OSKNF, prowadzący szkolenie KNF/WRS. Finalista krajowy konkursu FameLab 2012, udział w XV OSKNF

 


Monika BiniekWiceprzewodnicząca RKN ds. Puli na Projekty Naukowe
W KNF od: 9 marca 2017
E-mail: monika.biniek@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 3
Specjalizacja: Fizyka medyczna
Działalność: Uczestniczka pokazów podczas konkursu KINGS(2017), Drzwi Otwartych PW(2017)

 

 

 


inż. Agnieszka Borucka – Członek Komisji Regulaminowej, administrator profilu na Facebooku i strony internetowej
W KNF od: 3 marca 2016
E-mail: agnieszka.borucka@knf.pw.*
Stopień: II
Rok: 1
Specjalizacja: Fizyka i technika jądrowa
Działalność: Pokazy “Noc w Instytucie Lotnictwa”(2017), udział w projekcie “Detekcja obiektów na niskich orbitach okołoziemskich”(2017), pokazy na Dniach otwartych PW (2017), uczestnik V edycji konkursu “Eksperyment Łańcuchowy”, uczestnik pokazów w Szczecinie z okazji dni PW(2017), członek Komisji Regulaminowej(2017/2018)

 


mgr inż. Przemysław Dzięgielewski
W KNF od: 19 października 2017
E-mail: przemyslaw.dziegielewski@knf.pw.*
Stopień: III
Rok: 3
Specjalizacja: Fizyka ciała stałego.
O mnie:
Naukowo zajmuję się właściwościami strukturalnymi szkieł metalicznych. Interesuje mnie w jaki sposób atomy zajmują swoje miejsca w trakcie ultraszybkiego chłodzenia tworząc z pozoru nieuporządkowaną strukturę, która przy bliższym poznaniu okazuje się być w fascynujący sposób zorganizowana. Metodami symulacyjnymi (dynamika molekularna, ab-initio) badam wlaściwości termodynamiczne i strukturalne stopów amorifcznych, co później konfrontuje z wynikami badań EXAFS (absorpcja promieniowania rentgenowskiego). Szukam dobrego modelu, który pozwoli przewidywać właściwości szkieł metalicznych.

Prywatnie uwielbiam żeglować, czasem robię zdjęcia, gram na organach kościelnych i flecie poprzecznym, poznaję filozofię. Nie pogardzę dobrym sandboxem (Skyrim, GTA…), dobrą książką czy piwem w stylu Ale lub Weizenem.Aleksandra Fliszkiewicz-Delegat do Komisji Kultury
W KNF od: 30 października 2018
E-mail: aleksandra.fliszkiewicz@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 4
Specjalizacja:
O mnie:

 Krzysztof Gadmoski
W KNF od: 30 października 2018
E-mail: krzysztof.gadomski@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 2
Specjalizacja:
O mnie:

 


mgr inż. Arkadiusz Gertych
W KNF od: 8 marca 2013
E-mail: arkadiusz.gertych@knf.pw.*
Stopień: III
Rok: 2
Specjalizacja: Fizyka ciała stałego.
Działalność: Opiekun Warsztatu (2015/2016), Moderator strony WWW (2015/2016), Prowadzący warsztaty dla ZPSM w Warszawie (2015-2016), Wykładowca kursu maturalnego “Fizyczna Piaskownica” (2015), Prezes zarządu kadencji 2014/2015, Inicjator i Koordynator projektu “Odporność Termiczna Materiałów Organicznych” (zakup dwustronnej wysokorezystywnej płyty grzejnej) (2015), Uczestnik XI edycji rejsu “Fizyka pod Żaglami” (2015), Uczestnik Pikniku Edukacyjnego z Okazji 100 Rocznicy Odnowienia Tradycji Nauczania w Języku Polskim na PW (2015), Uczestnik i zdobywca nagrody za najlepsze wystąpienie na XIII Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Fizyków w Gdańsku (2014), Koordynator (2015) i uczestnik (2012,2013, 2015) Drzwi Otwartych PW, Koordynator i uczestnik festiwalu “Dzień Nauki” (03.2014, 10.2014), Koordynator stanowiska (2013) i uczestnik (2012) na targach KONIK, uczestnik “Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha” (2013), Koordynator (2012) i wykładowca (2011) Białołęckiego Uniwersytetu Dziecięcego, Wykładowca Uniwersytetu Dzieci (2013), uczestnik XVI, XVII, XVIII, XIX i XX Pikniku Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, uczestnik festiwalu “Jak to działa – Fotonika” (2013) oraz Festiwalu Nauki Małego Człowieka (2013, 2015, 2016), uczestnik “15th International Conference on Defects Recognition, Imaging and Physics in Semiconductors” (2013), uczestnik “Programu Wakacyjnych Projektów Badawczych”(2013), Uczestnik Pikniku z okazji Dnia PW (2012, 2016), prowadzący zajęcia w programie “Młody Nobel”(2011).Mateusz Grynkiewicz
W KNF od: 14 listopada 2019
E-mail: mateusz.grynkiewicz@knf.pw.*
Stopień: II
Rok: 1
Specjalizacja:
O mnie:

 Aleksandra Hernik
W KNF od: 30 października 2018
E-mail: aleksandra.hernik@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 2
Specjalizacja:
O mnie:

 Zuzanna Kostera – Administrator serwera i poczty KNF
W KNF od: 30 października 2018
E-mail: zuzanna.kostera@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 2
Specjalizacja:
O mnie:

 


inż. Paweł Kukliński
W KNF od: 9 marca 2017
E-mail: pawel.kuklinski@knf.pw.*
Stopień: II
Rok: 1
Specjalizacja: Eksploracja danych i modelowanie interdyscyplinarne
Działalność:

 

 

 


Fryderyk Łaski – Członek Komisji Regulaminowej
W KNF od: 9 marca 2017
E-mail: fryderyk.laski@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 4
Specjalizacja: Fizyka medyczna
Działalność: Uczestnik pokazów w Szczecinie z okazji dni PW(2017)

 


Mikołaj Łączyński
W KNF od: 9 marca 2017
E-mail: mikolaj.laczynski@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 3
Specjalizacja: Materiały i nanostruktury
Działalność: Pokazy podczas Drzwi Otwartych PW(2017)

 

 

 


mgr inż. Przemysław Michalski
W KNF od: 20 października 2009
E-mail: przemyslaw.michalski@knf.pw.*
Stopień: III
Rok: 4
Specjalizacja: Fizyka ciała stałego
Działalność: Uczestnik Festiwalu Dzień Nauki (03.2014), Koordynator Grantu Rektorskiego 2012 (otrzymywanie i charakteryzacja ferrofluidu), uczestnik III i IV i XIII semestru oraz koordynator V, VI i VII semestru Uniwersytetu Dzieci, uczestnik i przygotowujący pokazy na XIV, XV i XVI Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, uczestnik Naukowego Lata na Politechnice (2010), targów KONIK (2011, 2012), festiwalu “Jak To Działa?” (2010), Festiwalu Nauki Małego Człowieka (2012), Drzwi Otwartych Politechniki Warszawskiej (2011, 2012), festiwalu “Fizyka Wokół Nas”. Uczestnik III Szkoły Energetyki Jądrowej w Gdańsku, Szkoły Fizyki Ciała Stałego INTiBS PAN we Wrocławiu, nauczyciel fizyki i wychowawca kolonijny na “Koloniach Małego Dextera” z Biurem Usług Turystycznych, wykładowca Białołęckiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz w X LO w Warszawie, organizator i prowadzący seminarium z podstaw systemu LaTeX, prowadzący warsztatów w ramach Forum Nauczycieli “W kręgu światła”, uczestnik i współorganizator szkolenia KNF/WRS 2012, członek Zarządu kadencji 2011/2012, 2012/2013, członek Komitetu Organizacyjnego XI OSKNF. Uczestnik warsztatów “Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha”, przygotowanie i prowadzenie TECHNO-warsztatów (elektromagnetyzm). Delegat do Rady Wydziału (2012), przygotowanie kilku tekstów promujących Koło oraz wniosku do konkursu “Koło roku” organizowanego przez ruch studencko-doktorancki “StRuNa”, koordynator projektu “Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu”(2013), koordynator Uniwersytetu Dzieci “Dlaczego jabłko spadło Newtonowi na głowię”(2012), organizator wyjazdów do szkoły do Pułtuska, wychowawca na Letnim Obozie PW, organizator spotkań dla studentów z pracownikami naukowymi Wydziału Fizyki,uczestnik konferencji “Nowoczesne metody doświadczalne w fizyce, chemii i inżynierii III” w Lublinie (2012) oraz XII OSKNF w Krakowie(2013),organizator wykładów z podstaw systemu LaTeX(2013).Anna Mioduszewska – Delegat do Rady Wydziału
W KNF od: 30 października 2018
E-mail: anna.mioduszewska@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 2
Specjalizacja:
O mnie:

 


inż. Gabriela Moryc
W KNF od: 3 marca 2016
E-mail: gabriela.moryc@knf.pw.*
Stopień: II
Rok: 1
Specjalizacja: Fizyka i technika jądrowa
Działalność:

 

 

 


Marcin Nyczka
W KNF od: 9 marca 2017
E-mail: marcin.nyczka@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 3
Specjalizacja:
Działalność: Pokazy podczas konkursu KINGS (2017), drzwi otwartych PW(2017), pikniku “Od Mikro do Makro”(2017).

 

 

 


Piotr Oponowicz – Delegat do Komisji Finansowo-Gospodarczej, opiekun warsztatu
W KNF od: 19 października 2017
E-mail: piotr.oponowicz@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 4
Specjalizacja: Fizyka medyczna
Działalność:

 

 

 


inż. Wioleta Rzęsa – Delegat do Komisji Dydaktycznej
W KNF od: 13 października 2016
E-mail: wioleta.rzesa@knf.pw.*
Stopień: II
Rok: 1
Specjalizacja: Fizyka i technika jądrowa
Działalność: Interesuje się fizyką wysokich energii tj. badaniem właściwości cząstek elementarnych i analizą ich wzajemnych korelacji. Fizyka jądrowa ma bardzo dużo nierozwiązanych zagadek i problemów, które są kluczowe do zrozumienia otaczającego nas świata. Zrozumienie zasad działania cząstek, z których zbudowane jest wszystko może w przyszłości przełożyć się na wdrążenie wydajniejszych technologii lub też przyczynić się do stworzenia zupełnie nowych możliwości radzenia sobie z problemami, z którymi my, ludzie obecnie się borykamy. Dlatego uważam, że każda praca naukowa z nią związana odgrywa znaczącą rolę w budowaniu naszego otoczenia. Obecnie pracuje w eksperymencie ALICE nad wyznaczeniem korelacji pomiędzy Kaonem i deuteronem oraz Kaonem i protonami. W wolnych chwilach lubię rysować, czytać książki i grać w siatkówkę.

 Magdalena Syposz – Delegat do Parlamentu Studentów
W KNF od: 30 października 2018
E-mail: magdalena.syposz@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 2
Specjalizacja:
O mnie:

 


Patrycja Szewczak – Delegat do Rady Wydziału, administrator profilu na Facebooku i kanału na YouTubie
W KNF od: 13 października 2016
E-mail: patrycja.szewczak@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 4
Specjalizacja: Fizyka medyczna
Działalność: Udział w projekcie “Detekcja obiektów na niskich orbitach okołoziemskich”(2017) oraz “Charakteryzacja materiałów stosowanych w druku 3D na potrzeby dozymetrii promieniowania jonizującego”(2017), pokazy podczas Festiwalu Nauki Małego Człowieka (2017), drzwi otwartych PW (2017).

 


mgr inż. Anna Wróblewska – Przewodnicząca Komisji Regulaminowej
W KNF od: 7 marca 2018
E-mail: anna.wroblewska@knf.pw.*
Stopień: III
Rok: 3
Specjalizacja: Fizyka ciała stałego.
O mnie:

W przeszłości prezes Koła Naukowego dwóch kadencji, a obecnie doktorantka w Zakładzie Badań Strukturalnych w Zespole Badania Nanostruktur. Zajmuje się wytwarzaniem materiałów hybrydowych bazujących na strukturach nanowęglowych (nanorurki węglowe, grafen, tlenek grafenu) z dołączonymi kropkami kwantowymi. Następnie bada powstałe kompozyty wykorzystując spektroskopię Ramana, spektroskopię absorpcyjną oraz metody badania topologii próbek takie jak mikroskopia sił atomowych czy skaningowa mikroskopia elektronowa.

Prywatnie: „pożeracz” książek. Dowolny gatunek, w każdej ilości (dużej). Od klasyki po thrillery, powieści obyczajowe czy literaturę młodzieżową, choć najchętniej i najczęściej: fantastyka. W ostatnim czasie na nowo pokochała fotografię i podróże. Najlepsze połączenie to podróże z dobrą książką, w trakcie których można podziwiać i fotografować budynki „z duszą” (i historią).


inż. Urszula Zielińska – Delegat do Komisji Zagranicznej, opiekun biura
W KNF od: 13 października 2016
E-mail: urszula.zielinska@knf.pw.*
Stopień: II
Rok: 1
Specjalizacja: Fizyka Medyczna
Działalność: Obecnie jestem na specjalności Fizyka Medyczna i zajmuję się swoją pracą inżynierską – badam wpływ radonu na powstawanie mikrojąder w komórkach nabłonka jamy ustnej. Poza byciem członkiem Koła Naukowego Fizyków i studiowaniem Fizyki pracuję jako animator w Centrum Nauki Kopernik. W wolnym czasie słucham muzyki i oglądam seriale, lubię też grać w planszówki i robić torty.

 


dr Erwin Chupacabra – maskotka KNF
W KNF od: 19 marca 2016
E-mail:
Stopień: I
Rok: 0
Specjalizacja: Dzieje KNF
Działalność: Pokazy w Instytucie Lotnictwa (2016)