Obecni członkowie

Mikołaj Łączyński  Prezes Zarządu
W KNF od: 9 marca 2017
E-mail: mikolaj.laczynski@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 2
Specjalizacja:
Działalność: Pokazy podczas Drzwi Otwartych PW(2017)

 


Martyna Zaborowska – Członek Zarządu – Sekretarz
W KNF od: 3 marca 2016
E-mail: martyna.zaborowska@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 3
Specjalizacja:
Działalność: Prezes Koła kadencji 2016/2017, moderator strony www (2017), uczestniczka pikniku naukowego “Zabawy z nauką” w Instytucie Lotnictwa (2016), XX Pikniku Naukowego PRiCNK (2016), pokazy podczas Drzwi Otwartych na Politechnice Warszawskiej (2016), w Szczecinie z okazji dni PW(2017) koordynator oraz uczestniczka pokazów podczas konkursu KINGS(2017), Drzwi Otwartych PW(2017), udział w projekcie “Detekcja obiektów na niskich orbitach okołoziemskich”(2017), uczestnik V edycji konkursu “Eksperyment Łańcuchowy”, udział w XV OSKNF oraz XII Rzeszowską Konferencję Młodych Fizyków


Urszula Zielińska – Członek Zarządu – Skarbnik, opiekun biura
W KNF od: 13 października 2016
E-mail: urszula.zielinska@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 3
Specjalizacja:
Działalność: Udział w projekcie “Detekcja obiektów na niskich orbitach okołoziemskich”(2017) oraz “Charakteryzacja materiałów stosowanych w druku 3D na potrzeby dozymetrii promieniowania jonizującego”(2017), udział w XV OSKNF oraz XII Rzeszowską Konferencję Młodych Fizyków, koordynator wyjazdu naukowego do Opola, opiekun biura (2016/2017), pokazy podczas Drzwi Otwartych PW(2017), konkursu KINGS (2017)


mgr inż. Dariusz Aksamit
W KNF od: 25 października 2007
E-mail: dariusz.aksamit@knf.pw.*
Stopień: III
Rok: 4
Specjalizacja: Fizyka i technika jądrowa
Działalność: Koordynator projektu DUdY, uczestnik 12.-15. Pikniku Naukowego PRiCNK oraz V i VI edycji festiwalu “Fizyka wokół nas”, Festiwalu Nauki Małego Człowieka 2011, obsługa stanowiska KNF na Ogólnopolskim Dniu Fizyka na UW oraz na 5. targach KONIK, delegat do Rady Kół Naukowych 2008/2009 (koordynator Uniwersytetu Dzieci na Politechnice, współorganizator Seminarium Puli na Projekty Naukowe, Członek Komisji ds. Regulaminu Puli nPN), Wiceprzewodniczący Rady Kół Naukowych (2009), trener na szkoleniu RKN (2010), wciągnął KNF w “Naukowe Lato na Politechnice” i na “Letnią Szkołę Politechniki”, gdzie prowadził zajęcia (2012 i wcześniej). Wychowawca i prowadzący warsztaty podczas LSPW 2011. Prowadzący warsztaty dla UD w Moskwie, prowadzący pokazy o wyporności dla UD. Organizator seminariów wprowadzających do LabView i płytek drukowanych dla KNF. Uczestnik projektu “Fantom dla rezonansu magnetycznego” z Puli nPN. Koordynator Grantu Rektorskiego 2011. Dawny Opiekun Pomieszczenia KNF. Członek Zarządu kadencji 2010/2011. Koordynator pokazów z okazji otwarcia laboratorium w CNK. Prowadzący i twórca scenariuszy na TECHNO-warsztaty, prowadzący zajęć z elektroniki. Przygotowanie merytoryczne i prowadzenie zajęć w ramach II Szkolenia KNF/WRS. Uczestnik warsztatów w ramach “Akademii Wynalazców” im. Roberta Boscha, przygotowanie i prowadzenie warsztatów w ramach Forum Nauczycieli “W kręgu światła”, członek Komitetu Organizacyjnego XI OSKNF, prowadzący szkolenie KNF/WRS. Finalista krajowy konkursu FameLab 2012, udział w XV OSKNF


Monika Biniek – delegat do Rady Kół Naukowych
W KNF od: 9 marca 2017
E-mail: monika.biniek@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 2
Specjalizacja:
Działalność:  Uczestniczka pokazów podczas konkursu KINGS(2017), Drzwi Otwartych PW(2017)

 


Agnieszka Borucka – Członek Komisji Regulaminowej
W KNF od: 3 marca 2016
E-mail: agnieszka.borucka@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 3
Specjalizacja:
Działalność: Pokazy “Noc w Instytucie Lotnictwa”(2017), udział w projekcie “Detekcja obiektów na niskich orbitach okołoziemskich”(2017), pokazy na Dniach otwartych PW (2017), uczestnik V edycji konkursu “Eksperyment Łańcuchowy”, uczestnik pokazów w Szczecinie z okazji dni PW(2017), członek Komisji Regulaminowej(2017/2018)


mgr inż. Przemysław Dzięgielewski – moderator strony www
W KNF od: 19 października 2017
E-mail: przemyslaw.dziegielewski@knf.pw.*
Stopień: III
Rok: 3
Specjalizacja: Fizyka ciała stałego.
Działalność:

 


mgr inż. Arkadiusz Gertych – Przewodniczący Komisji Regulaminowej
W KNF od: 8 marca 2013
E-mail: arkadiusz.gertych@knf.pw.*
Stopień: III
Rok: 2
Specjalizacja: Fizyka ciała stałego.
Działalność: Opiekun Warsztatu (2015/2016), Moderator strony WWW (2015/2016), Prowadzący warsztaty dla ZPSM w Warszawie (2015-2016), Wykładowca kursu maturalnego “Fizyczna Piaskownica” (2015), Prezes zarządu kadencji 2014/2015, Inicjator i Koordynator projektu “Odporność Termiczna Materiałów Organicznych” (zakup dwustronnej wysokorezystywnej płyty grzejnej) (2015), Uczestnik XI edycji rejsu “Fizyka pod Żaglami” (2015), Uczestnik Pikniku Edukacyjnego z Okazji 100 Rocznicy Odnowienia Tradycji Nauczania w Języku Polskim na PW (2015), Uczestnik i zdobywca nagrody za najlepsze wystąpienie na XIII Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Fizyków w Gdańsku (2014), Koordynator (2015) i uczestnik (2012,2013, 2015) Drzwi Otwartych PW, Koordynator i uczestnik festiwalu “Dzień Nauki” (03.2014, 10.2014), Koordynator stanowiska (2013) i uczestnik (2012) na targach KONIK, uczestnik “Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha” (2013), Koordynator (2012) i wykładowca (2011) Białołęckiego Uniwersytetu Dziecięcego, Wykładowca Uniwersytetu Dzieci (2013), uczestnik XVI, XVII, XVIII, XIX i XX Pikniku Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, uczestnik festiwalu “Jak to działa – Fotonika” (2013) oraz Festiwalu Nauki Małego Człowieka (2013, 2015, 2016), uczestnik “15th International Conference on Defects Recognition, Imaging and Physics in Semiconductors” (2013), uczestnik “Programu Wakacyjnych Projektów Badawczych”(2013), Uczestnik Pikniku z okazji Dnia PW (2012, 2016), prowadzący zajęcia w programie “Młody Nobel”(2011).


Jakub Kopyciński
W KNF od: 13 października 2016
E-mail: jakub.kopycinski@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 3
Specjalizacja:
Działalność: Udział w projekcie “Detekcja obiektów na niskich orbitach okołoziemskich”(2017).

 


Oleksii Kosobutskyi – Opiekun konta na facebooku i youtube
W KNF od: 3 marca 2016
E-mail: oleksii.kosobutskyi@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 3
Specjalizacja:
Działalność: Uczestnik pokazów w Instytucie Lotnictwa (2016), Drzwi Otwartych Politechniki Warszawskiej (2016), Pikniku Edukacyjnego PW (2016), koordynator oraz uczestnik Festiwalu Nauki Małego Człowieka (2016), sekretarz kadencji 2016/2017, delegat do Rady Kół Naukowych (2016/2017), koordynator oraz uczestnik pokazów na X Festiwalu Nauki Małego Człowieka i pikniku edukacyjnym PW “Od Mikro do Makro”(2017), uczestnik pokazów na konkursie Kings Polska i Dniach Otwartych Wydziału(2017), uczestnik V edycji konkursu “Eksperyment Łańcuchowy”, uczestnik III Sympozjum Młodych Naukowców Wydziału Fizyki UW, członek komitetu organizacyjnego I Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiego Ruchu Naukowego Uczelni Technicznych “Koło Nauki”.


Paweł Kukliński
W KNF od: 9 marca 2017
E-mail: pawel.kuklinski@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 3
Specjalizacja:
Działalność:

 


Fryderyk Łaski
W KNF od: 9 marca 2017
E-mail: fryderyk.laski@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 3
Specjalizacja:
Działalność: Uczestnik pokazów w Szczecinie z okazji dni PW(2017)


mgr inż. Przemysław Michalski
W KNF od: 20 października 2009
E-mail: przemyslaw.michalski@knf.pw.*
Stopień: III
Rok: 4
Specjalizacja: Fizyka ciała stałego
Działalność: Uczestnik Festiwalu Dzień Nauki (03.2014), Koordynator Grantu Rektorskiego 2012 (otrzymywanie i charakteryzacja ferrofluidu), uczestnik III i IV i XIII semestru oraz koordynator V, VI i VII semestru Uniwersytetu Dzieci, uczestnik i przygotowujący pokazy na XIV, XV i XVI Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, uczestnik Naukowego Lata na Politechnice (2010), targów KONIK (2011, 2012), festiwalu “Jak To Działa?” (2010), Festiwalu Nauki Małego Człowieka (2012), Drzwi Otwartych Politechniki Warszawskiej (2011, 2012), festiwalu “Fizyka Wokół Nas”. Uczestnik III Szkoły Energetyki Jądrowej w Gdańsku, Szkoły Fizyki Ciała Stałego INTiBS PAN we Wrocławiu, nauczyciel fizyki i wychowawca kolonijny na “Koloniach Małego Dextera” z Biurem Usług Turystycznych, wykładowca Białołęckiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz w X LO w Warszawie, organizator i prowadzący seminarium z podstaw systemu LaTeX, prowadzący warsztatów w ramach Forum Nauczycieli “W kręgu światła”, uczestnik i współorganizator szkolenia KNF/WRS 2012, członek Zarządu kadencji 2011/2012, 2012/2013, członek Komitetu Organizacyjnego XI OSKNF. Uczestnik warsztatów “Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha”, przygotowanie i prowadzenie TECHNO-warsztatów (elektromagnetyzm). Delegat do Rady Wydziału (2012), przygotowanie kilku tekstów promujących Koło oraz wniosku do konkursu “Koło roku” organizowanego przez ruch studencko-doktorancki “StRuNa”, koordynator projektu “Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu”(2013), koordynator Uniwersytetu Dzieci “Dlaczego jabłko spadło Newtonowi na głowię”(2012), organizator wyjazdów do szkoły do Pułtuska, wychowawca na Letnim Obozie PW, organizator spotkań dla studentów z pracownikami naukowymi Wydziału Fizyki,uczestnik konferencji “Nowoczesne metody doświadczalne w fizyce, chemii i inżynierii III” w Lublinie (2012) oraz XII OSKNF w Krakowie(2013),organizator wykładów z podstaw systemu LaTeX(2013).


inż. Dorota Mieczkowska
W KNF od: 16 października 2014
E-mail: dorota.mieczkowska@knf.pw.*
Stopień: II
Rok: 1
Specjalizacja: Modelowanie układów złożonych
Działalność: Uczestniczka XVIII Pikniku Naukowego PRiCNK (2014), festiwalu Dni Nauki (2014), Salonu Edukacyjnego Perspektywy (2015), Dni Otwartych PW (2015), Dnia Otwartego Dziewczyny na Politechniki (2015), Pikniku Edukacyjnego z okazji 100 lecia odnowienia tradycji PW (2015). Koordynatorka stanowiska KNF na OPTON expo (2015). Uczestniczka Grantu Rektorskiego 2015 “Obserwacja radiowa obiektów astronomicznych w zakresie częstotliwości 70MHz – 1700MHz”


Gabriela Moryc
W KNF od: 3 marca 2016
E-mail: gabriela.moryc@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 3
Specjalizacja:
Działalność:

 

 


Marcin Nyczka
W KNF od: 9 marca 2017
E-mail: marcin.nyczka@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 2
Specjalizacja:
Działalność: Pokazy podczas konkursu KINGS (2017), drzwi otwartych PW(2017), pikniku “Od Mikro do Makro”(2017).

 


Piotr Oponowicz
W KNF od: 19 października 2017
E-mail: piotr.oponowicz@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 3
Specjalizacja:
Działalność:


Wojciech Otton
W KNF od: 21 października 2015
E-mail: wojciech.otton@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 2
Specjalizacja:
Działalność: Uczestnik XIX i XX Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, uczestnik Grantu Rektorskiego 2015 “Obserwacja radiowa obiektów astronomicznych w zakresie częstotliwości 70MHz – 1700MHz”, obserwacje zaćmienia Słońca 20.03.2015 i tranzytu Merkurego 9.05.2016, Prowadzący warsztaty z optyki na Dniach Otwartych 2016, pokazy w Instytucie Lotnictwa (2016) i na 7. Nocy w Instytucie Lotnictwa, pokazy podczas Drzwi Otwartych na PW (2017).


Wioleta Rzęsa – Administator serwera/poczty KNF
W KNF od: 13 października 2016
E-mail: wioleta.rzesa@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 3
Specjalizacja:
Działalność: Udział w projekcie “Detekcja obiektów na niskich orbitach okołoziemskich”(2017), pokazy podczas Drzwi Otwartych PW (2017)

 


Karolina Szelerska – Opiekun nowych członków i sympatyków
W KNF od: 3 marca 2016
E-mail: karolina.szelerska@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 3
Specjalizacja:
Działalność: Skarbnik KNF 2016/2017. Uczestniczka w pokazach na Dniach Otwartych PW 2016 oraz XX edycji Festiwalu Nauki Małego Człowieka w 2016 r.

 


Patrycja Szewczak – delegat do Rady Wydziału
W KNF od: 13 października 2016
E-mail: patrycja.szewczak@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 3
Specjalizacja:
Działalność: Udział w projekcie “Detekcja obiektów na niskich orbitach okołoziemskich”(2017) oraz “Charakteryzacja materiałów stosowanych w druku 3D na potrzeby dozymetrii promieniowania jonizującego”(2017), pokazy podczas Festiwalu Nauki Małego Człowieka (2017), drzwi otwartych PW (2017).


Jakub Wójcicki – Opiekun warsztatu
W KNF od: 13 października 2016
E-mail: jakub.wojcicki@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 4
Specjalizacja: Fizyka medyczna
Działalność: Opiekun Warsztatu KNF 2016/2017, uczestnik Drzwi Otwartych(2017), udział w projekcie “Detekcja obiektów na niskich orbitach okołoziemskich”(2017) oraz “Charakteryzacja materiałów stosowanych w druku 3D na potrzeby dozymetrii promieniowania jonizującego”(2017).


Małgorzata Żebrowska – Członek Komisji Regulaminowej, Opiekun konta na fb
W KNF od: 21 października 2015
E-mail: malgorzata.zebrowska@knf.pw.*
Stopień: I
Rok: 4
Specjalizacja: Fizyka medyczna
Działalność: Uczestniczka Festiwalu Nauki Małego Człowieka 2015, uczestniczka Grantu Rektorskiego 2015 “Obserwacja radiowa obiektów astronomicznych w zakresie częstotliwości 70MHz – 1700MHz”. Koordynator Drzwi Otwartych PW(2016), Uczestniczka XX Pikniku Naukowego PRiCNK(2016). Wykładowca kursu maturalnego “Fizyczna piaskownica”(2015), Koordynator Pikniku Kół Naukowych z okazji Święta PW(2015), Wykładowca “Warsztatów Ściśle Fajnych”(2015)


dr Erwin Chupacabra – maskotka KNF
W KNF od: 19 marca 2016
E-mail:
Stopień: I
Rok: 0
Specjalizacja: Dzieje KNF
Działalność: Pokazy w Instytucie Lotnictwa (2016)