Opiekun naukowy

dr inż. Krzysztof Petelczyc
Imię i nazwisko: dr inż. Krzysztof Petelczyc
E-mail: krzys137@if.pw.*
Specjalizacja: Optyka widzenia
Działalność: Od maja 2002 r. Były członek Zarządu KNF, wieloletni aktywny członek. Współorganizował wiele spektakularnych projektów. Był inicjatorem wielu działań KNF.