Projekty obecne

  • Budowa radaru do pomiarów obiektów na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO)
  • Ulepszenie tor z konkursu “Eksperyment łańcuchowy”