Projekty obecne

  • Badanie rozchodzenia się pierścieni wirowych w płynach
  • Budowa radaru do pomiarów obiektów na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO)