Projekty ukończone

 • Fontanna Herona
 • MagLev
 • Harfa laserowa
 • Komora próżniowa
 • Maszyna elektrostatyczna
 • Komora Wilsona
 • Mikroskop w smartfonie
 • Generator obcych
 • Mini spektrometr
 • Sygnalizator promieniowania
 • Generator figur Chladnego
 • Chmura w butelce
 • Sprzęt do indukcji elektromagnetycznej
 • Efekt Dopplera
 • Mini keyboard
 • Lampa z ogórka
 • Rura Rubensa
 • Elektroskop dwulistkowy
 • Łoże Fakira