Radar do pomiarów obiektów na niskiej orbicie okołoziemskiej

Członkowie naszego Koła na początku stycznia rozpoczęli współpracę przy projekcie budowy radaru do pomiaru obiektów na niskiej orbicie okołoziemskiej z firmą OS partner, w której pracuje nasz członek honorowy – mgr inż. Marek Kubel. Projekt zakładał zbudowanie układu do odbierania sygnału nadawanego przez radar Graves, odbitego od obiektów na niskiej orbicie okołoziemskiej. Graves znajduje się w południowej części Francji i nadaje sygnał z częstotliwością 143.05 MHz. Po podjęciu współpracy nasi członkowie musieli znaleźć jak najwięcej informacji na temat odbierania i analizowania sygnałów tego rodzaju oraz budowy odpowiedniego odbiornika. Bardzo dużo informacji przekazał nam radioamator SQ9MDD. Dziś (sobota 18.03) członkowie naszego Koła zaangażowani w projekt oraz członkowie „Geoidy” pojechali na działkę Wydziału Geodezji i Kartografii w Józefosławiu, gdzie będą dokonywane pomiary. Podczas pobytu w Józefosławiu udało nam się złożyć antenę oraz zamontować ją na maszcie. Kolejnym sukcesem było podłączenie anteny do komputera, gdzie dzięki programowi SDRSharpe możemy analizować odebrane przez antenę sygnały. Zainstalowaliśmy również program do sterowania zdalnego komputerem. Również dziś mogliśmy liczyć na pomoc radioamatora, który pomagał nam przy budowie oraz instalacji odpowiednich programów. Mamy nadzieję, że niedługo otrzymamy wyniki do analizy 🙂