Sukces KNF – Otrzymaliśmy Grant Rektorski

Koło Naukowe Fizyków otrzymało Grant Rektorski na budowę radioteleskopu. Celem projektu jest budowa, kalibracja urządzenia oraz wstępna obserwacja znanych obiektów astronomicznych.

Koordynator projektu: Aleskandra Olejak