XVII OSKNF

Tradycyjnie wzięliśmy udział w XVII Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Fizyków, która w tym roku odbyła się w dn. 14-17 XII na warszawskim Wacie.
Z prezentacjami wystąpili na niej Wioleta Rzęsa oraz Jakub Kopyciński. Swój poster z kolei przedstawił Kuba Wójcicki.
Z Bemowa, gdzie odbywała się konferencja, Wiola wróciła jako zdobywczyni II miejsca za wystąpienie pt. “Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga – analiza korelacyjna par cząstek kaon-deuteron”, zaś Kuba Wójcicki z wyróżnieniem za swój poster pt. “Badanie widm elektronowego rezonansu paramagnetycznego i UV cukrów na potrzeby dozymetrii promieniowania jonizującego”.
Naszym zwycięzcom serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy Kołu Naukowemu Fizyków WAT za wspaniałą organizację 😀