Dzialalnosc Naukowa

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

Od marca 2017 jestem nauczycielem akademickim, zatrudnionym na stanowisku asystenta w Zakładzie Fizyki Jądrowej.

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

Od grudnia 2016r do marca 2017 pracowałem w Dziale Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców w CZIiTT PW.

CLOR

W okresie 03.2013–06.2015 pracowałem w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej jako zastępca kierownika ds. technicznych w Zakładzie Wzorcowania Aparatury Dozymetrycznej oraz w Pracowni Dawek Indywidualnych i Środowiskowych, głównie zajmując się dozymetrią termoluminescencyjna opartą o pastylki LiF:Mg,Cu,P (MTS-N)

Studia

Od 2012 – … Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki: doktorant na specjalności Fizyka Jądrowa.
2007 – 2012 Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, Kierunek: Fizyka Techniczna, specjalność: Fizyka Medyczna. Studia I stopnia oraz II stopnia ukończone z wynikiem bardzo dobrym.
Praca inżynierska wykonana w Zakładzie Badań Wysokociśnieniowych – „Stanowisko pomiarowe do wzorcowania manganitowych przetworników ciśnienia na bazie liniowego mostka niezrównoważonego”
Praca magisterska pisana w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej – „Dozymetria indywidualna w polach mieszanych promieniowania beta i gamma”

Artykuły naukowe

Prowadzone prace dyplomowe

Obronione:
Magisterska: „Zastosowanie formalizmu MIRD (Medical Internal Radiation Dose Committee) do dozymetrii komórkowej w wybranych polach promieniowania jonizującego”
Inżynierska: „Spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego w zastosowaniach dozymetrii promieniowania jonizującego”
Inżynierska: „Zastosowanie matryc CCD/CMOS w dozymetrii promieniowania jonizującego”
Inżynierska: „Badanie czynników wpływających na zmiany charakterystyk dozymetrów termoluminescencyjnych”
Inżynierska: „Zastosowanie pasywnych dawkomierzy indywidualnych do szacowania dawek od promieniowania beta”
Inżynierska: „Oprogramowanie demonstrujące wybrane zagadnienia dozymetrii i ochrony przed promieniowaniem”
Trwające:
Inżynierska: „Spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego w zastosowaniach dozymetrii promieniowania jonizującego
Inżynierska: „Badanie widm elektronowego rezonansu paramagnetycznego i UV cukrów na potrzeby dozymetrii promieniowania jonizującego”
Inżynierska: „Wykorzystanie druku 3D do tworzenia zindywidualizowanych aplikatorów w brachyterapii”
Inżynierska: „Badanie widm elektronowego rezonansu paramagnetycznego leków na potrzeby dozymetrii awaryjnej”
Inżynierska: „Budowa mobilnego stanowiska do badania koncentracji pyłów w powietrzu”

Praktyki i staże

01.09-12.10.2014  Centrum Nauk Radiofarmaceutycznych, Instytut Paula Scherrera, Szwajcaria, w ramach stypendiów wyjazdowych Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej
03-04.2013        Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Zakład Medycyny Nuklearnej.
10-12.2011        Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej: trzymiesięczne praktyki długoterminowe w ramach Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.
09.2010           Instytut Chemii i Techniki Jądrowej: miesięczna praktyka studencka.

Prowadziłem cztery praktyki studencie pracując w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej, w tym trzy długoterminowe.

Szkolenia specjalistyczne

04.2015  IM2015: Uncertainty assessment from a practical point of view; Uncertainties in internal dose assessment; Computational methods in external dosimetry; Bruges, Belgia
15-16.11.2014     ESNM Advanced Dosimetry Learning Course, Wiedeń, Austria
10-14.03.2014     Basic Kinetic Modeling in Molecular Imaging, Kopenhaga, Dania
11-30.11.2013     European School of Medical Physics, Genewa, Szwajcaria
27-28.09.2013     Szkoła Fizyki Medycznej Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii W-wa

Konferencje

20.12.2016        Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, XV Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych Fizyki, wykład w sesji doktoranckiej na temat dozymetrii awaryjnej
24.05.2016        Politechnika Łódzka, Po ciemnej stronie nauki, wykład proszony „Monitoring radiacyjny – skąd wiemy czy (i co) nam zagraża?”
05.05.2016        Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, wykład proszony “Termoluminescencja – między fizyką a codziennym życiem”
27.01.2016        Stockholm University, The Centre for Radiation Protection Research, wykład proszony “What do we (not) know about radiation in Poland?”
03-05.09.2015     Kongres z okazji 50-lecia Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej (poster)
17-20.06.2015     XVIII Konferencja Inspektorów Ochrony Radiologicznej w Skorzęcinie (dwie prelekcje)
14-16.05.2015     3rd Warsaw Medical Physics Meeting (organizator)
18-19.10.2014     Jesienne Warsztaty Naukowe Centrum Studiów Zaawansowanych PW (prelegent – nagroda za najlepszą prezentację ustną
20-24.04.2015     International Conference on Individual Monitoring of Ionising Radiation, uczestnik (dwa postery)
15-17.05.2014     Warsaw Medical Physics Meeting, prelegent  (organizator, poster, prelekcja)
06.2013           I Ogólnopolska Konferencja Studentów “Fizyka dla medyka”, (prelegent – nagroda za najlepszą prezentację)
05.2013           Warszawskie Spotkania Fizyki Medycznej (prelegent)
05.2013           XVI Konferencja Inspektorów Ochrony Radiologicznej (prelegent)
11.2012           XI Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych Fizyków (organizator, prelegent)
05.2012           Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej w Warszawie i Świerku, uczestnik
11.2011           X Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych Fizyków (prelegent – II miejsce za najlepszy referat)

Comments are closed